Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van SPNG is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat zien wat de vermogenspositie van een pensioenfonds is. Het geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen en de toekomstige pensioenuitkeringen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om de pensioenverplichtingen na te komen.

Dekkingsgraden

SPNG toont drie dekkingsgraden. Welke dekkingsgraad voor uw pensioen geldt, hangt af van het moment waarop u dit pensioen bij ons fonds hebt opgebouwd: voor en/of na 1 januari 2013.
De gecombineerde dekkingsgraad is voor het bestuur belangrijk bij het bepalen van het beleid. De dekkingsgraden in de grafiek zijn gelijk aan de dekkingsgraden die het fonds maandelijks rapporteert aan De Nederlandsche Bank (DNB).

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van juni 2019 komt uit op 104,1%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is uitgangspunt voor het bestuur als het gaat om besluiten over verhogen (of verlagen) van de pensioenen.

Factoren

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de dekkingsgraad. 
De drie belangrijkste zijn:

  1. Beleggingskoersen: dalen de koersen, dan daalt ons vermogen en daarmee de dekkingsgraad. Stijgen de koersen, dan stijgt de dekkingsgraad;
  2. Rente: een dalende rente betekent een dalende dekkingsgraad. Het pensioenfonds moet dan meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioen te kunnen betalen. Gaat de rente omhoog dan gaat ook de dekkingsgraad omhoog, omdat het pensioenfonds dan minder geld nodig heeft om alle pensioenen te kunnen betalen;
  3. Levensverwachting: als mensen langer leven, moet langer pensioen uitgekeerd  worden. Hierdoor stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad.

De koersen en rente zijn elke dag anders. Vandaar dat de dekkingsgraad altijd een momentopname is.